• ۲۳ درصد مردم ایران دچار افسردگی هستند

    افشین ملایی:۲۳ درصد مردم ایران دچار افسردگی هستند

    رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: در مورد تاثیرات ورزش در حوزه سلامت روانی نیز براساس آمار باید خاطر نشان کرد که ۲۳ درصد مردم ایران دچار افسردگی هستند و زمانی که فعالیت‌های ورزشی کاهش یابد چه در حیطه جسمانی و در حوزه روحی و روانی اثرات منفی خود را به جای خواهد گذاشت.