• مجازات برای بیان الفاظ رکیک در اماکن عمومی

    مجازات برای بیان الفاظ رکیک در اماکن عمومی

    گروه اجتماعی الف، 

    معاون نظارت بر اماکن عمومی پایتخت اعلام کرد که ادای الفاظ رکیک، ایجاد صداهای ناهنجار و انجام حرکات زشت در تمامی اماکن عمومی از جمله واحدهای صنفی که به صورت مجتمع و پاساژ هستند، ممنوع بوده و مشمول مجازات است.