• مرگ ۵ عضو یک خانواده در استخر

    مرگ ۵ عضو یک خانواده در استخر

    گروه حوادث الف، 

    رئیس اورژانس استان یزد از غرق شدن پنج عضو یک خانواده در استخری در شهرستان خاتم خاتم خبر داد.