• عوامل قابل کنترل سکته را بشناسید

    عوامل قابل کنترل سکته را بشناسید

    گروه اجتماعی الف، 

    بیماری های قلبی عروقی و در راس آنها سکته های قلبی و مغزی شایع ترین علل مرگ و میر هستند و عوامل پرخطر ژنتیکی و محیطی در بروز آنها نقش دارند.