• هلی برن بالگردهای آمریکایی در حومه دیرالزور

    هلی برن بالگردهای آمریکایی در حومه دیرالزور

    گروه جهان الف، 

    منابع سوری از هلی برن بالگردهای آمریکایی در روستای الشحیل در حومه دیرالزور در جنوب شرق سوریه و بازداشت فردی از منزلش و انتقال وی به مکانی نامعلوم خبر دادند.