• علت خزان زود رس ساختمان های ایرانی 

    علت خزان زود رس ساختمان های ایرانی 

    گروه اقتصادی الف، 

    عمر مفید ساختمان در ایران همانند قیمت اش خوش اقبال نیست که هر روز بالا و بالاتر رود چرا که ساختمان ها در ایران خیلی زود فرسوده شده، نام شان با کلنگی بودن گره خورده و در نتیجه خزان زودرس ساختمان ها شروع می شود.