• کاهش عمر ساختمان‌های کشور به ۲۳ سال

    کاهش عمر ساختمان‌های کشور به ۲۳ سال

    گروه اقتصادی الف، 

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: متاسفانه عمر ساختمان‌ها در ایران به ۲۳ سال کاهش یافته این در حالی است که در کشورهای خارجی ۱۰۰ سال است.