• وضعیت اقتصاد شبیه دوران مصدق است

    وضعیت اقتصاد شبیه دوران مصدق است

    گروه اقتصادی الف، 

    یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است امروز اقتصاد ایران توانسته خود را با بخشی از مشکلات تحریم، تطبیق دهد و مانند دوران دکتر مصدق که تحریم‌ها نتوانست اقتصاد کشور را به زمین بزند، در دوران فعلی نیز می‌توان از فشارها عبور کرد.