• عزاداری افغانستانی های مقیم تهران

    عزاداری افغانستانی های مقیم تهران

    گروه عکس الف، 

    مراسم عزاداری افغانستانی های مقیم تهران همه ساله در ایام عزای سیدالشهدا (ع) در مناطق مختلف تهران برگزار می‌شود.