• اجرای طرح معلم مددکار در مدارس استان تهران

    اجرای طرح معلم مددکار در مدارس استان تهران

    گروه اجتماعی الف، 

    معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با اشاره به اجرای طرح معلم مددکار در مدارس استان تهران گفت: این طرح در آموزش و پرورش استان و به صورت پایلوت در ۳ شهرستان اجرایی شده است.