• صید ماهی‌های غول پیکر

    صید ماهی‌های غول پیکر

    گروه عکس الف، 

    در منطقه آمازون صیادان ماهی‌هایی با وزن حدودی ۲۰۰ کیلوگرم و طول ۳ متر صید می‌کنند این گونه آبزی در حال انقراض است.