• ماجرای بی‌خبری از صدرالساداتی‌ها و چند پرسش

    ماجرای بی‌خبری از صدرالساداتی‌ها و چند پرسش

    ماجرای برادران صدرالساداتی که از دو روز گذشته شایعاتی مبنی بر مفقود شدنشان در محافل خبری رسمی و مجازی منتشر شد با اظهار نظر تازه سید مهدی صدر الساداتی در صفحه اینستاگرامش پرسش هایی را برانگیخته و متوجه او ساخته است.