• محموله‌های LNG از بنادر هند برگشت خوردند

    محموله‌های LNG از بنادر هند برگشت خوردند

    اقتصادی، 

    با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در هند که تقاضای این کشور برای گاز را کاهش داده است، محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) از بنادر این کشور برگردانده شدند.