• چرا نخل های ایرانی از قطر برگشت خورد؟

    چرا نخل های ایرانی از قطر برگشت خورد؟

    گروه اقتصادی الف،

    معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حرفظ نباتات کشور اعلام کرد: در گواهی بهداشتی نخل هایی که به قطر صادر شده دستکاری شده و بخش حقوقی پیگیری می کند.