• صادرات یک میلیارد یورویی صنایع کوچک در پنج ماه

    صادرات یک میلیارد یورویی صنایع کوچک در پنج ماه

    گروه اقتصادی الف، 

    معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از صادرات یک میلیارد و ۳۰ میلیون یورویی هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور طی ۵ ماه نخست سال خبر داد.