• نامه‌ای که علیه کفاشیان به AFC ارسال شد

    نامه‌ای که علیه کفاشیان به AFC ارسال شد

    گروه ورزشی الف، 

    برخی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتیال به دنبال تنظیم نامه و جمع کردن امضا علیه علی کفاشیان و ارسال آن به AFC هستند تا از حضور او به‌عنوان سرپرست فدراسیون ممانعت کنند.