•  زن جوان، شوهر خیانتکارش را نقره داغ کرد!

    زن جوان، شوهر خیانتکارش را نقره داغ کرد!

    گروه حوادث الف، 

    به گونه‌ای که هر روز بیشتر از همسرم دور می‌شدم. وقتی آرام آرام ماجرای روابط خیانت آمیز من فاش شد، ابتدا مورد اعتراض همسرم قرار گرفتم، ولی باز هم به این ارتباط‌های زشت ادامه می‌دادم به طوری که دیگر شایسته هم به خیانت‌های من بی تفاوت شد و اهمیتی به آن نمی‌داد.