• سالروز شهادت شهید مهدی زین‌الدین

    سالروز شهادت شهید مهدی زین‌الدین

    گروه فرهنگی الف، 

    در عملیات رمضان، تیپ علی‌بن ابیطالب(ع) جزو یگان های مانوری و خط ‌شکن بود و با قدرت فرماندهی و هدایت ایشان - در بکارگیری صحیح نیروها و موفقیت آن یگان در این عملیات - بعدها این تیپ، به لشکر تبدیل شد...