• شهیدی که گوشت بدنش را خوردند!

    شهیدی که گوشت بدنش را خوردند!

    گروه فرهنگی الف، 

    شهید احمد وکیلی در جریان عملیات آزادسازی شهر سنندج توسط کومله به اسارت گرفته شد. دشمنان برای اعتراف گرفتن از او، این شهید را به بدترین شکل ممکن شکنجه دادند.