• شارژ تلفن همراه با استفاده از گرما!

    شارژ تلفن همراه با استفاده از گرما!

    گروه فناوری الف، 

    پژوهشگران آمریکایی، سیستمی ابداع کرده‌اند که می‌تواند الکتریسیته لازم برای روشن کردن لامپ یا شارژ تلفن همراه را از گرما تامین کند.