• سید صادق موسوی هم از خزاعی حکم گرفت

    سید صادق موسوی هم از خزاعی حکم گرفت

    گروه فرهنگی الف،

    طی حکمی از سوی محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی، «سیدصادق موسوی» به سمت مدیرکل دفتر امور جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی منصوب شد.