• دقیق‌ترین تصویر ناسا از زحل منتشر شد

    دقیق‌ترین تصویر ناسا از زحل منتشر شد

    گروه فناوری الف، 

    ناسا به تازگی جدیدترین تصویر خود از سیاره زحل را منتشر کرد. تصور جدید منتشر شده از زحل زمانی گرفته شد که این سیاره تقریبا ۸۴۵ میلیون مایل از ما فاصله داشت.