• اعلام جزییات پرداخت مالیات خریداران سکه بانک مرکزی در سال ۹۹

    معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:اعلام جزییات پرداخت مالیات خریداران سکه بانک مرکزی در سال ۹۹

    اقتصادی،

    معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط و جزئیات پرداخت مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه در سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد که بر اساس آن تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی‌شود.