• سپاه؛ جوان و دلاور

    سپاه؛ جوان و دلاور

    گروه ویدئو الف، 

    مروری بر دیدار اخیر مجمع عالی فرماندهان سپاه با فرمانده کل قوا