• اردوغان بدنبال گزینه خرید جنگنده «سوخو-۳۵»

    اردوغان بدنبال گزینه خرید جنگنده «سوخو-۳۵»

    گروه جهان الف، 

    رئیس جمهور ترکیه گفت که برای خرید جنگنده‌های پیشرفته ساخت روسیه از هیچ‌کسی اجازه نمی‌گیرد و در صورت عدم فروش جنگنده «اف-۳۵» از سوی آمریکا، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.