• رئیس جمهور وارد رفسنجان شد

    رئیس جمهور وارد رفسنجان شد

    گروه سیاسی الف، 

    رئیس جمهور دقایقی پیش با ورود به فرودگاه رفسنجان سفر دو روزه خود به استان کرمان را آغاز کرد.