• بهت‌ وزیر اقتصاد از عدم تایید سرپرست سازمان امور مالیاتی!

    بهت‌ وزیر اقتصاد از عدم تایید سرپرست سازمان امور مالیاتی!

    گروه اقتصادی الف، 

    وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه عدم تأیید محمد قاسم پناهی (سرپرست سازمان امور مالیاتی) برای ریاست این سازمان برای من بهت‌آور بود، گفت: از دکتر نوبخت درخواست کردیم برای این سازمان فردی را معرفی کند و ایشان، آقای پارسا را معرفی کرد.