• اهداف چین از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در ایران چیست؟

    اهداف چین از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در ایران چیست؟

    گروه اقتصادی الف، 

    یک کارشناس اقتصادی درباره اهداف چین برای سرمایه گذاری در ایران اظهار کرد: سرمایه گذاری در ایران هم زمینه نفوذ اقتصادی این کشور را ایجاد می کند و هم پیوندهای سیاسی با مناطق مهمی مانند آسیای مرکزی و خاورمیانه ایجاد می کند.