• جزئیات اجرای طرح ترافیک در تهران

    جزئیات اجرای طرح ترافیک در تهران

    گروه ویدئو الف، 

    سردار مهماندار درباره طرح ترافیک جدید تهران گفت: از ساعت ۱۴ خروج از محدوده مجاز است، این طرح ۲ هفته اجرا می‌شود و پس از آن درباره تمدید یا تغییر آن تصمیم گیری خواهد شد.