• تصمیمات مهم سران «جی ۲۰» برای مقابله با کرونا

    تصمیمات مهم سران «جی ۲۰» برای مقابله با کرونا

    گروه جهان الف، 

    سران جی ۲۰ در جریان نشست فوق العاده مجازی بعد از ظهر روز پنجشنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۰ با هدف بررسی تلاشها برای مقابله با شیوع کرونا بر ضرورت تشکیل جبهه متحدی علیه این ویروس قاتل تاکید کردند.