• ستاره کره‌ای در تاتنهام ۵۰ گله شد

    ستاره کره‌ای در تاتنهام ۵۰ گله شد

    گروه جهان الف، 

    سونسون هئونگ مین با گلزنی مقابل استون ویلا به آمار ۵۰ گل برای تاتنهام رسید. هئونگ مین با گلزنی مقابل استون ویلا به آمار ۵۰ گل برای تاتنهام رسید.