• جهانگیری: باید فضا به گونه‌ای شود که مردم احساس امنیت در اقتصاد کنند

    جهانگیری: باید فضا به گونه‌ای شود که مردم احساس امنیت در اقتصاد کنند

    گروه سیاسی الف، 

    معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید فضا به گونه ای شود که مردم احساس امنیت در اقتصاد کنند، گفت: در مبارزه با فساد نباید طوری عمل کنیم که صرفاً چند نفر دستگیر و مجازات شوند و عده بسیار دیگری با استفاده از ضعف دستگاههای نظارتی و سوءاستفاده از خلاء های قانونی به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند.