• تدبیر برای احیای دائمی زاینده‌رود

    تدبیر برای احیای دائمی زاینده‌رود

    گروه اجتماعی الف، 

    تداوم جریان زاینده رود در تابستان، به طور قطع یکی از بهترین اخبار چند روز گذشته برای اصفهانی‌ها و به خصوص کشاورزان بود. تصمیمی که چند روز بعد از سفر وزیر نیرو به استان اصفهان نهایی شد.