• لبنان در انتظار روزهای سخت تر ...

    لبنان در انتظار روزهای سخت تر ...

    گروه جهان الف، 

    یک سایت آنلاین تحلیلی آمریکایی با اشاره به استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان می نویسد، احتمالا کناره گیری وی باعث خواهد شد جنبش اعتراضی لبنان خواستار پایان رسمی پیمان ملی این کشور شود.