• طراحی مفهومی کشتی هوایی به اتمام رسید

    طراحی مفهومی کشتی هوایی به اتمام رسید

    گروه فناوری الف، 

    رئیس پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی گفت: طراحی مفهومی کشتی هوایی به اتمام رسیده و آمادگی‌های اولیه برای طراحی و ساخت نمونه‌ای کوچک از این کشتی پیشرفته در این پژوهشکده فراهم شده است.