• کارشناس آمریکایی: ایران به دنبال بمب اتم نیست

    کارشناس آمریکایی: ایران به دنبال بمب اتم نیست

    گروه جهان الف، 

    مدیر بخش سیاست عدم اشاعه تسلیحات اتمی در انجمن کنترل تسلیحات آمریکا، گام چهارم کاهش محدودیت‌های ایران به موجب برجام را نقض این توافق بین المللی ندانست و گفت در حال حاضر ایران به دنبال دستیابی به بمب اتم نیست.