• زلزله قم را لرزاند

    زلزله قم را لرزاند

    گروه حوادث الف، 

    زلزله‌ای به بزرگی ۴ در مقیاس ریشتر در قم به وقوع پیوست.