• نگرانی شبکه سعودی از توسعه زرادخانه موشکی ایران

    نگرانی شبکه سعودی از توسعه زرادخانه موشکی ایران

    ویدئو، 

    توسعه زرادخانه موشکی ایران و رونمایی از موشک‌های بالستیک، همواره واکنش‌های کشورهای مختلف را به همراه داشته است. دشمنان این مرز و بوم، بر قدرت ایران در این عرصه آگاه هستند و ترس خود از قدرت نظامی ایران را در موارد مختلف نشان داده‌اند.