• مقصر اصلی آلودگی هوای تهران از نظر یک مقام دولتی

    مقصر اصلی آلودگی هوای تهران از نظر یک مقام دولتی

    گروه اجتماعی الف، 

    آلودگی هوای تهران این روزها به اوج خود رسیده است. نفس کشیدن در شهر تیره و تار سخت تر از همیشه است، حالا بوی بد هم به آن اضافه شده است. متهم اصلی این وضعیت پایداری هوا نیست بلکه خودروها و صنایع فرسوده ای کهدر غفلت و توجیه مسئولان وزارت صنعت، مردم را به معرض خطر کشانده است.