• بوکس عجیب و غریب در نیجریه

    بوکس عجیب و غریب در نیجریه

    گروه ویدئو الف، 

    نیجریه بدنبال بین المللی کردن این هنر رزمی به نام دامبه می‌باشد که شباهت زیادی به بوکس دارد. این ورزش در نیجریه طرفداران زیادی دارد.