• رزمایش گردان بیت المقدس در ساری

    رزمایش گردان بیت المقدس در ساری

    گروه عکس الف،

    رزمایش الی بیت‌المقدس ۱۲ برای نمایش توان دفاعی بسیجیان مازندرانی در مناطق مختلف استان برگزار شد. در رزمایش الی بیت المقدس بیش از ۶۸ گردان بیت‌المقدس و کوثر در سراسر استان مازندران، اقتدار بسیج را به نمایش گذاشتند.