• اظهارات ضد ایرانی رئیس ستاد مشترک ارتش سعودی

    اظهارات ضد ایرانی رئیس ستاد مشترک ارتش سعودی

    گروه جهان الف، 

    رئیس ستاد مشترک ارتش عربستان سعودی با تکرار اتهامات علیه ایران روز دوشنبه تصریح کرد در برابر آنچه به ادعای او «تهدیدات ایران در منطقه» است خواهد ایستاد.