• «دیوید رابین» اولین رئیس همجنس‌باز تاریخ 92 ساله اسکار

    «دیوید رابین» اولین رئیس همجنس‌باز تاریخ 92 ساله اسکار

    گروه فرهنگی الف، 

    رابین از بازیگران کهنه‌کار هالیوودی که سابقه همکاری بلند مدتی هم با اسکار دارد سه‌شنبه هفته گذشته به عنوان سی و پنجمین رئیس بزرگ‌ترین رویداد و سازمان سینمایی جهان انتخاب شد. اما چیزی که طی این روزها و در رسانه‌ها به آن پرداخته نشده همجنس‌باز بودن اوست که می‌تواند بسیاری از معادلات را تحت تاثیر خود قرار دهد.