• احتمال کشف ذخایر جدید گاز در خلیج فارس

    احتمال کشف ذخایر جدید گاز در خلیج فارس

    گروه اقتصادی الف، 

    با در دستور کار قرار گرفتن حفر چاه‌های اکتشافی جدید در اطراف میدان گازی پارس جنوبی، احتمال کشف ذخایر جدید گاز در قالب بلوک‌های گازی و یا حتی میادین جدید گازی وجود دارد.