• ظرفیت تخت‌های کرونا در خوزستان در مرز تکمیل

    ظرفیت تخت‌های کرونا در خوزستان در مرز تکمیل

    گروه اجتماعی الف، 

    مشاور وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت درمان و بستری بیماران کرونا در خوزستان گفت: با افزایش بیماران، فعلا در خوزستان کمبود تخت نداریم اما داریم به مرز پر شدن ظرفیت‌های تعریف‌شده نزدیک می‌شویم.