• وضعیت اسفناک دپوی زباله در شمال

  وضعیت اسفناک دپوی زباله در شمال

  گروه اجتماعی الف، 

  محمدرضا یزدانپرست مجری شبکه ۲ گفت:مسئولان گفته‌اند زباله‌سوز سراوان معطل فقط ۱۰ میلیارد تومان است. چه پول‌هایی که کجاها خرج می‌شود.آقاجان منتظر نمانید، حالاحالاها این بودجه تصویب نمی‌شود.

 • انتقاد تند مجری تلویزیون به وضعیت اسفناک دپوی زباله در شمال

  انتقاد تند مجری تلویزیون به وضعیت اسفناک دپوی زباله در شمال

  گروه ویدئو الف، 

  محمدرضا یزدانپرست: مسئولان گفته‌اند زباله‌سوز سراوان معطل فقط ۱۰ میلیارد تومان است. چه پول‌هایی که کجاها خرج می‌شود! آقاجان (مردم شمال)! منتظر نمانید. حالاحالاها این بودجه تصویب نمی‌شود. با درآمد فقط، چند روز عوارضی‌های شمال این رقم تامین می‌شود! اتوبان، دوتا چاله داشته باشد بهتر از این است که گندآبِ سیاه و آلوده، دام و آبزیان و دریا و رود و پوست و تنفس و خوراک و... را نابود کند