• دستاورد دولت از مذاکره چیست؟

    دستاورد دولت از مذاکره چیست؟

    گروه ویدئو الف، 

    رئیس جمهور در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: بعضی‌ها می گویند مذاکره چه خاصیت داشت؟ انگار نمی خواهند پنبه را از گوش خود در بیاورند. ما چکار کردیم؟ ما فروش نفت بعد از مذاکره را به دومیلیون و هشتصد هزار بشکه رساندیم و میلیاردها دلار پول به کشور آوردیم.