• دریاچه‌ای به رنگ صورتی در قلب ایران

    دریاچه‌ای به رنگ صورتی در قلب ایران

    گروه ویدئو الف، 

    دریاچه مهارلو در ۲۵ کیلومتری جنوب شرق شیراز مرکز استان فارس قرار دارد که از مهمترین منابع تأمین کننده نمک خوراکی و صنعتی استان فارس است.