• زنگنه: زمان جنگ دریافت پول نفت راحت تر بود

  زنگنه: زمان جنگ دریافت پول نفت راحت تر بود

  گروه اقتصادی الف، 

  وزیر نفت گفت: در زمان جنگ نفت را تحت هر شرایطی می‌فروختیم و دریافت پول آن هم راحت‌تر بود. تنها مشکل ما بمباران بود که به سرعت بخش‌های آسیب دیده ترمیم می‌شد.

 •  همتی: مسیرهایی برای دریافت پول نفت پیدا کردیم

  همتی: مسیرهایی برای دریافت پول نفت پیدا کردیم

  گروه اقتصادی الف، 

  رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمریکا تلاش کرده که فروش نفت ایران را کاهش دهد، ولی ما مسیرها و روندهایی را برای دریافت درآمدهایمان پیدا کردیم که هیچ یک از این کارها نمی‌تواند بر آن اثرگذار باشد.