• کرونا، خیابان‌های «بلگراد» را به صحنه جنگ تبدیل کرد

    کرونا، خیابان‌های «بلگراد» را به صحنه جنگ تبدیل کرد

    گروه عکس الف، 

    درگیری میان معترضان به تشدید قوانین قرنطینه با نیروهای امنیتی، خیابان‌های پایتخت صربستان را به صحنه جنگ و خشونت تبدیل کرد. راشاتودی نوشت، اعتراضات احتمالاً به دلیل محدودیت‌های کرونایی آغاز شد اما انگیزه معترضان ظاهراً مربوط به نارضایتی از دولت می‌شود.