• درمان و جراحی کیست مویی

    درمان و جراحی کیست مویی

    گزارش بازرگانی، 

    لیزر کیست مویی توسط یک جراح ماهر بسیار مهم بوده و دکتر داود تاج بخش یکی از پزشکان فعال در زمینه جراحی لیزر بیماری‌های نشیمنگاه است.